ข่าวสาร

แจ้งการลงทะเบียนนักศึกษาช่วยงาน


59341080 เพิ่มเมื่อ 06/07/2018

แจ้งการลงทะเบียนนักศึกษาช่วยงาน 2018http://parttime.mfu.ac.th/

ระบบนี้ยังไม่เปิดใช้งานs


CO-OP เพิ่มเมื่อ 02/02/2018

หากนักศึกษาต้องการสมัคร Part Timeสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/0B2CuYJG0mSzTY0lidlBKWE1GdEU/viewพร้อมแนบตารางเรียนและผลการเรียนนำส่ง ณ ส่วนจัดหางานฯ (กล่องใส่เอกสารโต๊ะสีส้มหน้าส่วนงานฯ)สอบถาม พี่แคร์ 053916366