ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาช่วยงาน
ข่าวสาร

Manual MFU Part time Online -English


59341080 เพิ่มเมื่อ 11/02/2019

วันที่ 28 ธค. 61 สุดท้ายของการสมัครทำงาน Parttime เทอม 1/61 โดยนักศึกษาสามารถใช้ใบสมัครนี้ได้ถึง 27 มค. 6ด


59341080 เพิ่มเมื่อ 28/12/2018

 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงาน 2/61 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มค. 62

วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาช่วยงาน (นักศึกษาควรศึกษาก่อนลงทะเบียน)


59341080 เพิ่มเมื่อ 24/10/2018

นักศึกษาปฏิบัติตามขี้นตอนที่แสดงในวิดีโอ ตามลิงค์นี้ goo.gl/bE9c1w

Start Syatem MFU Part time Online


59341080 เพิ่มเมื่อ 11/10/2018

User Manual MFU Part time Online


59341080 เพิ่มเมื่อ 11/10/2018

คู่มือการใช้ระบบ MFU Part time Online สำหรับนักศึกษาช่วยงานคู่มือการใช้ระบบ MFU Part time Online สำหรับหน่วยงาน