ข่าวสาร

ระบบนี้ยังไม่เปิดใช้งาน/System can not login.


59341080 เพิ่มเมื่อ 02/02/2018

หากนักศึกษาต้องการสมัคร Part Timeสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/0B2CuYJG0mSzTY0lidlBKWE1GdEU/viewพร้อมแนบตารางเรียนและผลการเรียนนำส่ง ณ ส่วนจัดหางานฯ (กล่องใส่เอกสารโต๊ะสีส้มหน้าส่วนงานฯ)สอบถาม พี่แคร์ 053916366