ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาช่วยงาน
ข่าวสาร

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงาน 1/62 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 62


59341080 เพิ่มเมื่อ 20/08/2019

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงาน 1/62 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 62 (หาก น.ศ. เคยสมัครของภาคการศึกษาอื่นๆ ให้ทำการสมัครใหม่)*******************************สำหรับนักศึกษาที่ช่วยงาน ภาคฤดูร้อน 3/61ปิดรับสมัคร วันที่ 23 สิงหาคม 2562 และสามารถใช้ใบแสดงข้อมูลนี่ได้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562สอบถามพี่แคร์ 053916366 หรือ inbox https://www.facebook.com/internship.mfu/และติดตามข่าวสารนักศึก...

ประกาศแจ้ง!! ให้นักศึกษาช่วยงานทุกคนเข้าทำแบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น http://parttime.mfu.ac.th/evaluation


59341080 เพิ่มเมื่อ 19/07/2019

ประกาศแจ้ง!!         นักศึกษาช่วยงานทุกคนทำแบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาช่วยงาน ทุกๆครั้งที่ช่วยงานหน่วยงานตามลิงค์นี้  http://parttime.mfu.ac.th/evaluationหรือ หัวข้อ แบบประเมินออนไลน์ สำหรับนักศึกษา หน้าเว็บ parttime.mfu.ac.th

นักศึกษาที่ต้องการช่วยงาน ภาคฤดูร้อน เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 62


59341080 เพิ่มเมื่อ 18/06/2019

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการช่วยงาน ภาคฤดูร้อน 3/61เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 62 จนถึง 12 ส.ค. 62

ช่วงเวลาการทำงานและการจัดทำใบลงทะเบียนนักศึกษาช่วยงาน ภาคปลาย 2/62 และภาคฤดูร้อน 3/62


59341080 เพิ่มเมื่อ 07/06/2019

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการช่วยงาน ภาคปลาย 2/61ใบลงทะเบียนนักศึกษาช่วยงานจะครอบคลุมการใช้ปฏิบัติงานได้ถึงวันที่ 23/6/62สำหรับนักศึกษาที่ต้องการช่วยงาน ภาคฤดูร้อน 3/61เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 62 จนถึง 12 ส.ค. 62และครอบคลุมการใช้ปฏิบัติงานได้ถึงวันที่ 25 ส.ค. 62**หาก นศ.ช่วยงานช่วงเดือนมิถุนายน นศ.จะมีใบลงทะเบียน นศ.ช่วยงาน 2 ใบ

Manual MFU Part time Online -English


59341080 เพิ่มเมื่อ 11/02/2019