ข่าวสาร

วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาช่วยงาน (นักศึกษาควรศึกษาก่อนลงทะเบียน)


59341080 เพิ่มเมื่อ 24/10/2018

นักศึกษาปฏิบัติตามขี้นตอนที่แสดงในวิดีโอ ตามลิงค์นี้ goo.gl/bE9c1w

Start Syatem MFU Part time Online


59341080 เพิ่มเมื่อ 11/10/2018

User Manual MFU Part time Online


59341080 เพิ่มเมื่อ 11/10/2018

คู่มือการใช้ระบบ MFU Part time Online สำหรับนักศึกษาช่วยงานคู่มือการใช้ระบบ MFU Part time Online สำหรับหน่วยงาน