ระบบนี้ยังไม่เปิดใช้งาน

หากนักศึกษาต้องการสมัคร Part Time

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/0B2CuYJG0mSzTY0lidlBKWE1GdEU/view

พร้อมแนบตารางเรียนและผลการเรียน

นำส่ง ณ ส่วนจัดหางานฯ (กล่องใส่เอกสารโต๊ะสีส้มหน้าส่วนงานฯ)

สอบถาม พี่แคร์ 053916366


เอกสารแนบAdmin / 02 / 02 / 2018