สถานะของใบแสดงข้อมูลนักศึกษาช่วยงานยังไม่ได้รับ "อนุมัติ" ติดต่อกลับส่วนจัดหางานฯ ด่วน!!!

>> โปรดทราบ....!!!


นักศึกษาท่านใดที่ได้กรอกแบบฟอร์มนักศึกษาช่วยงาน (Part-time) เข้ามาในระบบ MFU Part-time Online แล้ว


และสถานะของใบแสดงข้อมูลยังไม่ได้รับ "อนุมัติ"  >> กรุณาติดต่อกลับมาที่ส่วนจัดหางานฯ โทร. 053-916431 นะคะ


เอกสารแนบwaralak / 10 / 08 / 2021